Chính sách thanh toán

1. Khi Quý khách mua hàng của Công ty TNHH Dược Phẩm Đa Phúc, quý khách có thể thanh toán bằng các hình thức như sau: 

  • Thanh toán bằng tiền mặt
  • Thanh toán bằng chuyển khoản

1.1 Thanh toán bằng tiền mặt

Phương thức giao hàng – Trả tiền mặt áp dụng đối với mọi khách hàng thông qua các đối tác vận chuyển.

Khách hàng có thể đặt hàng qua website. Nhân viên của chúng tôi sẽ gọi điện xác nhận với khách hàng về sản phẩm và phương thức vận chuyển.

Quý khách có trách nhiệm thanh toán đầy đủ toàn bộ giá trị đơn hàng cho nhân viên giao nhận ngay sau khi hoàn tất kiểm tra hàng hóa và nhận phiếu giao hàng.

1.2 Thanh toán bằng chuyển khoản

Quý khách vui lòng chuyển tiền cho chúng tôi bao gồm tiền hàng vào tài khoản sau đây:

Tên Tài khoản         : Công ty TNHH Dược phẩm Đa Phúc
Số tài khoản Ngân Hàng

19134577622016 - Techcombank chi nhánh Ba Đình, Hà Nội  

Ghi chú: Để hàng hóa và giá cả được chính xác, ngay sau khi quý khách chuyển tiền xin vui lòng gửi xác nhận thanh toán qua ngân hàng để nhân viên kinh doanh làm căn cứ giữ hàng và giá tiền theo đúng thỏa thuận cho quý khách.

2. Chính sách bảo mật thanh toán 

Tất cả thông tin giao dịch mua hàng tại website Duocphamdaphuc.com đều được bảo mật, trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Quý khách không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào để can thiệp vào hệ thống làm thay đổi cấu trúc dữ liệu.

Cá nhân hay tổ chức có hành vi can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

2.1 Mục đích áp dụng

Hệ thống thanh toán thẻ trên website Duocphamdaphuc.com được tích hợp với các Đối Tác Cổng Thanh Toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ của Duocphamdaphuc.com đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối Tác Cổng Thanh Toán.

2.2 Quy định cụ thể

- Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:

• Thông tin tài chính của khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer).

• Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp.

• Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài khoản được xác thực.

• Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.

• Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

- Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của Duocphamdaphuc.com áp dụng với Khách hàng:

• Duocphamdaphuc.com không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ khách hàng,chỉ lưu khóa thông tin thẻ thanh toán đã được các đối tác cổng thanh toán mã hóa. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách hàng được thực hiện bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán đã được cấp phép.

• Đối với thẻ quốc tế: thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng mà có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của Duocphamdaphuc.com. Đối Tác Cổng Thanh Toán sẽ lưu trữ và bảo mật.

• Đối với thẻ nội địa (internet banking), Duocphamdaphuc.com chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng.

Duocphamdaphuc.com cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên website Duocphamdaphuc.com.

ĐỐI TÁC CỦA DƯỢC PHẨM ĐA PHÚC